Per proveir DOS llocs de treball laboral temporals de TÈCNIC/A MIG (A2,20) per a les funcions de personal tècnic d’acompanyament en el marc de l’orientació del programa UBICAT del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per l’Ordre TSF/220/2017 de 22 de setembre