Per proveir 2 llocs de treball laboral temporal de Personal tècnic del programa Espais de recerca de feina del Servei de Treball. La data de finalització del contracte s’estableix a deu mesos de l’atorgament, sent l’inici d’aquesta contractació abans del 31 de desembre del 2018, quedant la contractació subordinada a l’atorgament de la concessió de la subvenció regulada per la Resolució TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per l’ocupació.

 

  • Convocatòria. (Termini Presentació Instàncies 26/11/2018 - 13.30h)

  • Nota d'esmena: Per una errada de transcripció en les bases per la convocatòria de 2 llocs de treball laboral temporal de Personal tècnic del programa Espais de recerca de feina del Servei de Treball, apareix la Base 16: Termini d'execució, aquesta base no existeix en l'ordre i s'elimina del temari del test de preguntes de la prova 1.

     

  • Model Instància.


Procés de Selecció: