Oferta de treball amb caràcter d’urgència per proveir UN lloc de treball laboral temporal de Preparador/a del projecte TIMOL (A2-21) del Servei de Treball de l’IMET, per a la substitució de baixa de maternitat.