BASES DEL PROCÉS SELECTIU D’UN/A TÈCNIC/A MIG (A2,21) PER AL SERVEI D’AERONÀUTICA (EFAV) DE L’IMET PEL MÈTODE DE LLIURE ACCÉS