BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE DOS PLACES LABORALS INDEFINIDES DE CONSERGE DEL GRUP E NIVELL 14, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL DE DOS TREBALLADORA DE L’ORGANISME AUTÒNOM

 

 

NOTA ACLARATORIA: NIVELL A DE CATALÀ