BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS - OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA LABORAL INDEFINIDA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DEL GRUP C2, DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL (IMET) DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, PER JUBILACIÓ PARCIAL D’UNA TREBALLADORA DE L’ORGANISME AUTÒNOM