BASES REGULADORES PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL LABORAL TEMPORAL D’UN/A AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) PER A L’IMPULS D’ACCIONS FORMATIVES I OCUPACIONALS INNOVADORES A VILANOVA I LA GELTRÚ, CONTRACTACIÓ SUBORDINADA A L’ATORGAMENT EFECTIU DE LA SUBVENCIÓ DESTINADA ALS PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL, CONVOCATÒRIA DE 2016, DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL I L’ORDRE EMO/258/2014, DE 5 D’AGOST