Per proveir DOS llocs de treball laboral temporal de PREPARADORS/RES DEL PROJECTE TIMOL (Inclusió a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat intel·lectual) del Servei de Treball, la data de finalització s'estableix a 22/12/17, quedant la seva pròrroga subordinada a l'atorgament definitiu amb caràcter retroactiu de la concessió de la subvenció 2017-2018, per part del Departament de Treball, Afers socials i família de la Generalitat de Catalunya.