CURS DE LA FAMÍLIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITATÀrea professional: Serveis socioculturals i a la comunitat

 

 

Atenció sociosanitària a les persones en el domicili (SSCS0108)

 

 • Programa del curs.

 • Model Sol·licitud.

 • Procés de Selecció:

  • Convocatòria Proves d'Avaluació Competències Clau:
   • Data:14/01/2014
   • Hora:11.00h
   • Nivell de qualificació: 2
    Aquesta prova únicament la realitzaran les persones que no tenen el nivell acadèmic
    requerit per accedir al procés de selecció

  • Valoració Proves d'Avaluació Competències Clau

  • Convocatòria Sessió Informativa i Proves de Selecció
   • Data:20/01/2014
   • Hora:09.30h (durada aproximada 1 h)
   • Lloc: Sala d'Actes
    Aquesta convocatòria va adreçada a totes les persones que han superat la prova de nivell 2
    o tenen la titulació requerida (ESO).

  • Temporalització d'entrevistes (Les entrevistes es realitzaran del 20 al 22 de gener)
  • Llistat admesos (publicat el 23 de gener)

 

 

Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés
Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: