CURS DE LA FAMÍLIA MARITIMOPESQUERA 

Activitats auxiliars i de suport al buc en el port (IF16)

 

 

Procés de Selecció CURS IF16 (inici al 06/02/2015):


Certificats de Professionalitat Competències Clau Oferta Formativa Proves Nivell Procés Selecció

 

 

Aquest programa compta amb el suport de: