Categories: PFI-Adaptat
      Date: 21 03 18
     Title: L’alumnat dels cursos PFI Adaptat i Trànsit, assisteixen a la jornada IMPACTE 0 de la disCAPACITAT en l’absentisme laboral
L’estudi presentat a la jornada desmitifica que les persones que tenen algun tipus de disCAPACITAT tinguin una major incidència en l’absentisme i baixes laborals

 

El passat divendres 16 de març, els alumnes dels cursos PFI Adaptat i Trànsit, van assistir a la presentació de l’estudi IMPACTE 0 de la disCAPACITAT en l’absentisme laboral, interessats pels resultats de l’estudi realitzat per Activa Mútua mitjançant entrevistes a diferents empreses per desmitificar que les persones que tenen algun tipus de disCAPACITAT tenen una major incidència en l’absentisme i baixes laborals.

L’Impacte 0, ho demostren ells i elles tots els dies, assistint a les pràctiques que fan al Banc d’Aliments de Vilanova i a les empreses col·laboradores del programa: Sabeco, Supermercats JR, El Racó de Teo, Hotel Melià i Ambulàncies MS

Va ser interessant també, que coneguessin la informació referida a la contractació bonificada i també la propera inauguració del web Empresa Inclusiva del Garraf, una eina de difusió de les bones pràctiques de les empeses del nostre territori en matèria d’inserció.