Categories: Educació
      Date: 30 05 17
     Title: Prova pilot de parelles lingüístiques als instituts de Baix-a-Mar i Manuel de Cabanyes

Alumnes de 3r i 4t d’ESO col·laboren per millorar l'aprenentatge del català.Els instituts de Baix a Mar i de Manuel de Cabanyes han iniciat una prova pilot de parelles lingüístiques. L'objectiu és facilitar que els alumnes amb coneixements bàsics de català i que es volen llançar a parlar-lo puguin reforçar la seva fluïdesa.

Als instituts existeix un important nombre d'alumnes nouvinguts que tenen la necessitat de parlar la llengua catalana per millorar la seva comunicació. Aquesta prova pilot proposa la creació de parelles lingüístiques entre alumnat catalanoparlant dels cursos de 3r i 4t d'ESO i l'alumnat que vol millorar l'ús del català o té dificultats per parlar-ho perquè el puguin practicar en un context real i distès.

Durant el curs, les parelles lingüístiques han de fer 10 hores de conversa en català amb la finalitat que aquesta pràctica els ajudi a utilitzar la llengua amb normalitat, afavoreixi la cohesió al centre, estimuli la cooperació i enriqueixi el coneixement compartit conjuntament amb el reforç lingüístic que necessita l'aprenent per assolir seguretat i confiança a l'hora de fer servir el català.

Aquesta prova pilot es basa en l'experiència del programa del Voluntariat per la llengua (VxL), programa que serveix per practicar català a través de la conversa i que va néixer l'any 2003. El programa, pel que ja han passat més de 110.000 parelles, està reconegut per la Unió Europea i s'adreça només a persones adultes. Els bons resultats obtinguts durant aquests anys de pràctica són els que han convidat als responsables del Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf, el Servei Educatiu del Garraf del Centre de Recursos Pedagògics, i el Servei d'Educació de l'IMET, a valorar positivament la possible adaptació del Voluntariat per la llengua a l'educació secundària dins del marc del projecte d'Aprenentatge servei.

Des del 2005, el VxL que impulsa la Direcció General de Política Lingüística i gestiona el Consorci per a la Normalització Lingüística arreu de Catalunya dona suport als centres educatius que volen aplicar el model de parelles lingüístiques entre l'alumnat menor d'edat. Només durant el 2016, 18 instituts i 7 escoles d'arreu del territori van formar 363 parelles lingüístiques entre estudiants de Primària o Secundària.

L'Aprenentatge servei (ApS), també conegut com Servei Comunitari, és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària: la competència social i ciutadana. El seu principal objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. És a dir, aprendre a ser un ciutadà des de la pràctica.

L'essència de l'ApS és que l'alumnat s'implica com a protagonista actiu en una acció que millora el seu entorn, generant aliances entre escola i comunitat.