Categories: Treball
      Date: 18 01 17
     Title: Centre de preparació d’exàmens per Cambridge
L’IMET ha rebut el certificat que l’habilita com a centre de preparació d’exàmens per Cambridge English Language Assessment, Part de la Universitat de Cambridge per l’any 2017.

 

L’IMET ha rebut el certificat que l’habilita com a centre de preparació d’exàmens per Cambridge English Language Assessment, Part de la Universitat de Cambridge per l’any 2017.


Aquest certificat s’ens ha estat expedit per al 2017, doncs l’IMET és un centre de preparació d’exàmens d’Anglès.

Els alumnes que cursen anglès en els projectes FOAP fan un examen amb un conveni amb International House Barcelona obtenint una acreditació externa del seu nivell d’anglès. Aquesta entitat té l’acreditació de la Universitat de Cambridge.

Les certificacions segueixen els nivells establerts en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Aquest sistema d’acreditació va ser creat pel Consell d’Europa per unificar els nivells d’idiomes dels ciutadans de la Unió Europea i altres països. El sistema consta de tres nivells: A, o inicial; B o Independent i C o experimentat.