Categories: Treball
      Date: 19 12 16
     Title: Treball
Jornada d'Orientació per a majors 45 anys

 

El dia 16 desembre de 9:30 a 13:30 hores, a la Sala d’Actes va tenir lloc una Jornada sobre Orientació i majors de 45 anys, organitzada conjuntament amb Creu Roja i IMET.

L’objectiu d’aquesta jornada ha estat orientar i donar informació relacionada amb certificats de professionalitat, (què son, utilitat, avantatges, convalidacions, normativa, etc), sistemes d’acreditació de l’experiència laboral, informació dels tipus de contractes i com interpretar una nòmina, ...en definitiva conèixer drets, deures i recursos que tenim a l’abast.

En aquesta jornada s’ha treballat el següent:

♦ Certificats de Professionalitat. (a càrrec de Montserrat, Tècnica responsable de Treball a l’IMET)

Acredita’t. (a càrrec de Cristina, Tècnica responsable de Treball a l’IMET)

Contractes bonificats per a majors de 45 anys, com interpretar una nòmina i parts d’un contracte de treball. (a càrrec de Rosalia, Tècnica responsable de Treball a l’IMET)

Han participat un total de 20 persones de la comarca molt implicades i compromeses en millorar la seva situació laboral, participant molt activament en totes les ponències.