Categories: Educació
      Date: 02 09 16
     Title: Últims retocs a les obres a les escoles d'aquest estiu
El Servei d'Educació ha portat a terme al llarg de les vacances escolars treballs de millora i manteniment en els centres docents públics.Un any més, el Servei d'Educació de l'IMET ha portat a terme durant els mesos d'estiu diferents obres de millora i manteniment als centres docents públics d'educació infantil i primària de la ciutat. Aquestes actuacions són fruit de les demandes que les escoles han tramés a Educació al llarg del curs escolar i per la seva naturalesa, dificultat i/o complexitat no es poden fer mentre hi ha activitat docent i acadèmica.

Les tasques que s'han realitzat aquest estiu han estat les següents:

L'Aragai
- Reparar les columnes de les portes d'entrada
- Pintar el forat d'escala entre dues plantes
- Pintar despatxos, direcció i entrada
- Pintar tot l'edifici d'infantil
- Reparació d'una fuita d'aigua en canonada exterior*
- Reparar parets exteriors edifici d'infantil*

L'Arjau
- Pintar i reparar esquerdes del gimnàs
- Pintar passadissos de la planta baixa i 1a planta
- Moure mobiliari d'aules
- Reparar persianes d'algunes aules
- Reforma dels banys de la planta baixa de nens i nenes i dels mateixos de la planta pis i els del vestidor del pati amb accés exterior* / Col·locació porteries futbol antivandàliques*

Canigó
- Pintar aules, passadissos dues plantes
- Reparar algunes finestres
- Repassar sanitaris
- Canviar florescents
- Trasllat de mobiliari
- Eliminació rusc abelles i reparació cambra aire

Cossetània
- Pintar passadissos dues plantes
- Penjar cartelleres
- Posar suro als passadissos
- Pintar tubs d'aigua de la cuina
- Repassar sanitaris
- Trasllat de mobiliari
- Repintat de les façanes, canals, baixants i marcs*

La Ginesta
- Pintar aules, passadissos i gimnàs
- Penjar pantalles digitals
- Buidar la bassa i reparar-la amb fibra de vidre
- Reforçar tanques de l'hort
- Trasllat de mobiliari
- Reforma dels banys exteriors del pati*

Llebetx
- Canviar cisternes i mecanismes dels wc
- Reparar desaigües de piques
- Repintar parc infantil
- Pintar part de la façana degut als grafits

El Margalló
- Pintar passadissos i suros del passadissos
- Canviar tapes de les llums
- Canviar florescents
- Trasllat de mobiliari
- Adequació de la instal·lació elèctrica de la planta soterrani i zona taller* / reforma dels banys del primer pis destinat als alumnes d'USEE, els vestidors i el magatzem del gimnàs*

Pompeu Fabra
- Pintar sòcols aules
- Col·locar suro a les aules
- Trasllat de mobiliari
- Canviar florescents
- Adequació de la instal·lació elèctrica de la planta soterrani*

Sant Jordi
- Col·locar suro a les aules d'infantil
- Moure mobiliari dels despatxos i aules
- Canviar rajoles malmeses del pati
- Netejar parets d'aules

Ítaca
- Pintar aules, passadissos, gimnàs i escales
- Pintar panells de colors de les aules
- Canviar pissarres
- Trasllat de mobiliari
- Neteja de grafits parets pati i exteriors

Volerany
- Pintar baranes interiors
- Repassar de pintures les aules
- Netejar parets de fusta
- Reparació de joguines
- Neteja de terres d'infantil
- Repassar wc
- Netejar pou mort
- Trasllat de mobiliari

(*) Tasques d'estiu encomanades a empreses externesEl pressupost que ha destinat el Servei d'Educació per a aquestes obres d'estiu ha estat de més de 206.000 €. A aquesta quantitat econòmica cal afegir l'assignació anual de 87.000 euros que es destinen a les escoles perquè de forma directa gestionin el manteniment ordinari i reparacions menors i les reparacions que directament s'assumeixen des d'Educació al llarg de l'any. Un total de més de 320.000 € és la xifra que enguany s'haurà dedicat.