Nova inserció laboral del programa TIMOL de la mà de PLIKUM


El Ricardo s’incorpora com a infografista a Plikum; un perfil que aplica les noves tecnologies a la creació d’imatges 3D
Categoria: TIMOL

 

El programa TIMOL és una iniciativa d’àmbit comarcal amb objectiu de facilitar la inserció al mercat ordinari per a persones amb diversitat funcional. Cada persona participant segueix un itinerari formatiu individualitzat que culmina amb la inserció laboral en empreses ordinàries.

El Ricardo va començar el seu recorregut en el programa TIMOL l’any 2016. Anteriorment, el Ricardo va cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. Durant aquest curs, va aprendre a dissenyar vídeos i components i es va iniciar en programari d’imatges 3D. Després d’un període de seguiment i tallers al Timol , el Ricardo va accedir a un programa de formació i especialització com a controlador de qualitat de software a l’empresa Specialisterne. Posteriorment es va incorporar a la plantilla a les oficines de Sant Cugat en les que ha estat treballant fins a incorporar-se a la seva nova feina.

Plikum és un estudi d’arquitectura ubicat a Neàpolis (Parc d’Innovació Tecnològica de Vilanova i la Geltrú) que prepara documentacions tècniques per a concursos i licitacions d’edificacions, rehabilitacions, obra civil i instal·lacions. Amb la incorporació del Ricardo volen reforçar la part d’infografisme.

Aquesta nova inserció sorgeix del treball en xarxa de diferents programes del IMET ( AODL d’Innovació , 30plus conjuntament amb Neàpolis). Gràcies aquesta col·laboració vam poder contactar amb Plikum, que ha valorat el potencial de la seva capacitat de treball i concentració.

Des del programa TIMOL, volem agrair a l’equip de Plikum que hagin donat l’oportunitat d’aconseguir la inserció del Ricardo en el mercat laboral en allò que és la seva passió.

El programa TIMOL rep el finançament del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i dels Ajuntaments de la comarca del Garraf.

Programa TIMOL

Per més informació:

http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol
http://www.plikum.com/
http://www.neapolis.cat/

 

Data Publicació: 09/05/2019