L’oferta d’activitats de Servei Comunitari als instituts s’amplia amb el Programa d’Acompanyament Educatiu, de l’Espai Social Vilanova


El Servei Comunitari serà obligatori per l'alumnat de 3r i 4t de l'ESO el curs 2019-2020.

Categoria: Educació

El Servei Educatiu del Garraf del Centre de Recursos Pedagògics i el Servei d’Educació de l’IMET, en col·laboració amb l’Espai Social Vilanova, han incorporat per aquest nou curs escolar al catàleg d’activitats de Servei Comunitari el Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE), una iniciativa de la Fundació Catalunya-La Pedrera que té per objectiu la millora de l’èxit educatiu d'infants i adolescents, reforçant i complementant la funció educativa de la família i de l’escola.

L’alumnat ESO que participi al Programa d’Acompanyament Educatiu haurà d’acompanyar a un petit grup d’infants, amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys, mentre fan les tasques escolars. Revisar l’agenda, ajudar-los a organitzar-se, a planificar i gestionar el temps, a resoldre possibles dificultats que puguin sortir, facilitar-los recursos i mitjans per tal que aprenguin a resoldre aquestes dificultats de la forma més autònoma possible i revisar la feina un cop s’hagi finalitzat, són algunes de les tasques que hauran de dur a terme en el transcurs de l’activitat.

Durant l’activitat de Servei Comunitari, els alumnes participants, que estaran en tot moment sota la supervisió i acompanyament dels educadors referents del Programa, esdevenen un model educatiu per als infants, així, el seu estil d’intervenció ha de ser coherent amb els eixos metodològics del Programa, de forma que els més petits puguin anar adquirint habilitats i estratègies relacionades amb els següents àmbits:

- intel·ligència emocional: auto-regulació, resiliència, empatia activa, assertivitat, etc.
- creativitat aplicada a les tasques acadèmiques: experimentació, aprenentatge significatiu, treball col·laboratiu, etc.
- tècniques d’estudi: planificació i gestió del temps, organització de les tasques, iniciativa i presa de decisions, motivació i implicació en el procés d’assoliment d’objectius personals i acadèmics, estratègies d’aprenentatge, etc.

Per aquest motiu, l’alumnat que participi al PAE rebrà una formació prèvia per tal d’adquirir algunes nocions bàsiques sobre l’educació emocional i l’estímul de la creativitat, els eixos sobre els que s’estructura la intervenció dels educadors, a partir de material propi de Fundació Catalunya-La Pedrera, com ara una guia d’educació emocional o una guia d’estímul de la creativitat, entre d’altres documents. Posteriorment, i abans d’iniciar l’activitat, també participaran a una sessió de formació a càrrec de l’equip de professionals del Programa.

L'impuls del servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria Una proposta educativa per l’alumnat de tercer i quart de l’ESO que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte.

Imatge: Rawpixel.com - Freepik.com

Data Publicació: 25/09/2018