9.355 alumnes iniciaran dimecres les classes a Vilanova i la Geltrú


Durant l'estiu s'han fet treballs de millora i manteniment als centres públics d'infantil i primària per un import de més de 148 mil euros.

Categoria: Educació

El curs escolar 2018-2019 s'iniciarà dimecres vinent, 12 de setembre, amb 9.355 alumnes, dels quals 6.159 cursaran estudis d'infantil i primària i 3.196 de secundària (ESO).

El nombre d'aules d'infantil i primària amb les que s'inicia el curs és de 249, 1 menys que l'any passat, i 107 de secundària, 2 més que l'any anterior. Una tendència que es va mantenint respecte als darrers anys.

L'oferta final de línies en l'etapa de P3 és de 26 aules i de 27 aules per l'alumnat que enguany realitza 1r d'ESO.

Segons dades de l'Institut Municipal d'Educació (IMET) un 90.10% de les famílies amb infants a P3 han pogut matricular els seus fills i filles en el centre escollit en primera instància, mentre que l'alumnat de secundària que ha pogut accedir al centre triat en primer lloc és del 84,51%.

Enguany es manté la continuïtat del grup de treball per a la planificació educativa de la ciutat, creat durant el curs 2015-2016. Aquest grup de treball té com a objectiu l'estudi i planificació de l'oferta de places escoles en els nivells de P3 i 1r ESO.

Pel que fa a les Llars d'Infants Públiques, Vilanova i la Geltrú compta amb 4 centres, dos de la Generalitat i dos de titularitat municipal: La Baldufa i L'Escateret. Ambdós equipaments són espais integrals dedicats a l'infant i a les seves famílies i tot, i que és a la Baldufa on se centra i es desenvolupa l'oferta de programes infantofamiliars, des de L'Escateret es comparteix la tasca pedagògica i filosofia de treball.

L'oferta de places a les llars d'infants municipals és de 209. A La Baldufa n'hi corresponen 107, mentre que a l'Escateret el nombre total de places és de 102. Si bé el termini de matriculació ja ha finalitzat, ambdós centres disposen d'algunes places per a infants de 0-1 i de 2-3 anys, de manera que les famílies interessades encara poden sol·licitar alguna de les places disponibles de cara al curs que comença aquest dimecres.

Millora i manteniment dels centres durant l'estiu
Durant l'estiu s'han realitzat obres de millora i manteniment als centres educatius públics d'educació infantil i primària per un import de 148.000 euros.

Aquest import s'extreu de la partida anual de 340.000 mil euros que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destina al manteniment d'aquests centres, i en la qual també es contemplen les despeses de reparacions i manteniment al llarg de l'any, i les aportacions directes per a l'autogestió dels centres.

A banda, cal sumar-hi 400.000 mil euros en concepte de consums de llum, aigua i gas, i contractes de manteniment anuals de les instal·lacions i neteja.

Escola l'Aragai: Treballs de neteja del canal de coberta i arranjament de goteres, arranjament dels pilars del porxo, reforma i canvi de marcs de portes i armaris, i instal·lació d'una nova centraleta. Import: 10.259,90 €

Escola l'Arjau: Reforma de banys planta baixa, reparació d'humitats, construcció de graons, reparació del toll d'entrada i treballs de pintura interiors i exteriors. Import: 32.265,50 €

Escola La Ginesta: Treballs de pintura edifici menjador, porta emergència del menjador, de rampa d'accés entre edificis, construcció de passera de ciment. Import: 13.220,71 €

Escola Llebetx: Construcció de magatzem exterior, pintura exterior i baranes interiors, reparació terra cuina, reparació instal·lació gas. Import: 22.975,88 €

Escola Margalló: Reforma dels banys a la planta baixa i segona planta. Import: 47.948,15 €

Escola Pompeu Fabra: Reparació de baixant, embornals teulada i humitats. Import: 3.230,40 €

Escola Sant Jordi: Arranjament paviment exterior i construcció de llosa formigó. Import: 16.361,73 €

Llar d'infants La Baldufa: Substitució del terra de l'aula 0-1 anys per linòleum. Import: 1.875,80 €

Els diferents treballs de millora i manteniment s'han realitzat a partir de la coordinació entre les Regidories d'Educació, Projectes i Obres, i la col·laboració de les Regidories de Serveis Viaris i Mobilitat, i d'Esports, així com gràcies als serveis de la USM i de Jardineria, i als conserges titulars i de suport dels diferents centres educatius.

Projectes i programes 2018-2019
El curs que està a punt de començar ofereix a l'alumnat i als centres tots els projectes i programes que ja es van dur a terme l'any passat: (PAE, PAL, Cultura Emprenedora, Tastets, Far, Aules-Estudi, Cicle de Xerrades, Descobrim Vilanova i la Geltrú, Pati Obert, Zona E i Escola Nova 21).

A més, durant aquest curs es posaran en funcionament nous projectes i es donarà continuïtat a d'altres de recent implantació.

- PAL (Programa d'Animació a la Lectura) Segona edició del Premi Menjallibres. Projecte per estudiants de secundària obligatòria per tal de promoure la lectura i els hàbits lectors, Un projecte que coordinen la Regidoria d'Educació (a través de l'IMET) i la Regidoria de Cultura (a través de la Xarxa municipal de biblioteques)

- Descobrim Vilanova: Enguany s'ha iniciat el treball de revisió dels continguts i estudi de digitalització de les unitats didàctiques, a través de la comissió Descobrim Vilanova i la Geltrú.

- What's up! Com vas de salut mental? Projecte pilot en relació a la salut mental que enguany es portaran a terme a quatre centres de secundària de la ciutat. Adreçat a alumnat de 3r d'ESO,té com a objectiu principal abordar l'estigma i la discriminació envers la salut mental, trencant tabús i perjudicis.

- Vilanova i la Geltrú comptarà enguany amb un nou Cicle Formatiu de Grau Superior d'Automatització i robòtica industrial a l'Institut F.X. Lluch i Rafecas.

- Donar continuïtat a les reunions amb la Plataforma de Camins Escolars per impulsar accions que augmentin la seguretat, l'accessibilitat als centres, el foment de l'activitat física dels infants i l'ús del transport públic.

Per últim, esmentar que enguany l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú destinarà una partida de 160.000 euros en concepte d'ajuts a l'escolaritat, que es destinaran a les famílies vilanovines amb dificultats econòmiques.

 

Data Publicació: 08/09/2018