Slideshow image

Es subvencionen fins a 4.246,20 euros a les empreses que contractin una persona jove durant sis mesos dins el programa Fem ocupació per a Joves


En les properes setmanes, l’IMET iniciarà la prospecció d’empreses interessades en participar en el programa Fem ocupació per a joves, així com la difusió del programa entre les persones joves de la comarca del Garraf
Categoria: Fem Ocupació per a Joves

 

Les empreses que vulgui participar d’aquest programa podran rebre una subvenció de 707,70 euros (Salari Mínim Interprofessional 2017) per jornada completa o la part proporcional de la jornada parcial, i amb un màxim de 6 mesos.

L’IMET realitzarà les actuacions de prospecció i assessorament d’empreses, orientació i acompanyament de les persones joves en el procés de contractació i formació adaptada al lloc de treball. L’experiència professional de les persones joves es farà mitjançant contracte laboral retribuït segons conveni del sector i l’empresa.

L’IMET torna a participar en el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, promogut i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquesta serà la quarta convocatòria en la que l’IMET participa des de 2013 possibilitant que un nombre important de persones joves del Garraf accedeixin al mercat laboral.

El programa pretén afavorir la inserció laboral de les persones joves d'entre 18 i 29 anys, en situació d'atur i prioritàriament amb experiència professional, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball. Les persones joves han de disposar del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori, de Batxillerat o d’un Cicle Formatiu de Grau Mig o equivalents a efectes laborals o acadèmics.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la Resolució TSF/1910/2016, de 29 de juliol”.

Data Publicació: 01/03/2018