TecJardí i Hort i Cuina SL col·laboren acollint en pràctiques alumnes del projecte Timol


Accions formatives i Pràctiques laborals doten a les persones participants al projecte TIMOL de majors possibilitats de trobar un lloc de feina al mercat ordinari de treball, millorant la seva ocupabilitat
Categoria: TIMOL

 

Per tal de maximitzar les possibilitats de trobar una feina per part de persones en situació d’atur, és necessària una millora en les seves competències laborals. Com no hauria de ser d’altra manera, aquest fet afecta de la mateixa forma a les persones amb disCAPACITAT intel•lectual participants al projecte comarcal TIMOL que es porta a terme a l’IMET, en la seva inserció al mercat ordinari de treball.

Així, el Projecte TIMOL, inclou el desenvolupament de diverses accions formatives paral·leles per tal d’adquirir coneixements tècnics en els diferents itineraris individuals d’inserció. Recentment ha finalitzat el Curs de Manipulador/-a d’Aliments, assolint uns grans resultats: totes les persones participants han obtingut aquest certificat necessari per treballar en determinats llocs de feina. Per a aquelles persones interessades en el camp professional relacionat amb la gestió administrativa de l’empresa, s’està duent a terme un curs d’Auxiliar administratiu.

Però l’adquisició tècnica de coneixements no és suficient per aconseguir la inserció laboral: també és importantíssim tenir una suficient destresa i ritme de treball. I aquest és un objectiu perseguit amb les pràctiques laborals, amb la col·laboració de les empreses del teixit productiu: empreses relacionades amb l’objectiu professional de les persones participants a TIMOL. En aquest apartat, volem destacar la presència de dues empreses: TecJardí i Hort i Cuina SL.

TecJardí, experts en jardineria, han ofert un lloc de feina en pràctiques com a AJUDANT DE JARDINERIA a un alumne amb interessos en aquest com professional. Per la seva banda, Hort i Cuina SL, que gestiona el menjador de l’Escola Volerany ha ofert un lloc de pràctiques com a AUXILIAR DE MENJADOR. En ambdós casos, les persones participants a TIMOL han rebut la tutela i seguiment de personal tècnic expert en els camps professionals per tal que adquirissin aquesta destresa i habilitat necessària per a la contractació i manteniment d’un lloc de treball al mercat ordinari. TIMOL rep el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya i dels 6 Ajuntaments del Garraf.

Així, amb la suma de tothom, aconseguim assolir els objectius del Projecte TIMOL. Volem agrair la participació de TecJardí i Hort i Cuina SL pel seu suport en la millora de les competències de les persones amb diversitat funcional.

Projecte TIMOL

Per més informació:

http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol

http://www.tecjardi.com/ http://www.escolavolerany.cat/ https://ampaescolavolerany.wordpress.com/menjador-acollida/

 

 

Data Publicació: 20/12/2017