Històries d’Integració. Històries d’inclusió


Les persones amb altres capacitats ens ensenyen que tot és factible, amb motivació i voluntat.
Categoria: TIMOL

 

El Projecte TIMOL, projecte comarcal d’inserció al mercat ordinari de persones amb diversitat funcional desenvolupat a l’IMET, té la sort de comptar amb persones participants que se superen constantment, tot i les dificultats que poden tenir en un punt de partida. TIMOL, que rep el suport del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i dels Ajuntaments de la comarca del Garraf, realitza una tasca d’acompanyament i treball amb suport per tal d’aconseguir una integració social i laboral d’aquestes persones participants.

Com a totes les situacions, la integració, tot i que necessiti suport extern, sempre serà més efectiva amb la motivació i empenta individual: una persona amb capacitats funcionals serà capaç d’assolir titulacions a l’ensenyament reglat; té la capacitat de participar d’accions individuals i grupals per la seva inserció, definint el seu objectiu professional a partir dels seus interessos i motivacions; podrà desenvolupar pràctiques per adquirir destresa professional; podrà decidir participar en accions de formació professionalitzadora; podrà voler fer un món millor a partir del voluntariat; i serà capaç d’assolir una incorporació efectiva al mercat de treball perquè “les persones amb capacitats funcionals podem i volem treballar”.

I aquesta és l’experiència d’una participant al Projecte TIMOL, que va decidir participar en un curs com a Monitora d’activitats educatives de lleure infantil i juvenil. Aquesta formació esta dins del projecte Programes Integrals que també es porta al terme de de l’IMET amb suport del SOC i el Fons Social Europeu. Aquest és un exemple de treball en xarxa entre els diferents de projectes de l’IMET.

En aquests moment com la resta de companys de curs, es troba realitzant pràctiques a la Cooperativa Actua SCCL per assolir l’experiència necessària, a l’espera de la seva oportunitat laboral, que estem segurs que arribarà. La cooperativa Actua SCCL, amb una gran experiència en l’atenció a la infància i adolescència de la comarca mitjançant Centres Oberts, Espais Sòcio-educatius i Accions d’acompanyament familiar, col·labora oferint l’espai per l’adquisició pràctica dels coneixements professionals. La nostra participant està portant a terme tot un seguit de tallers d’allò que millor sap fer: sensibilitzar i mostrant als infants i a la gent jove dels Centres Oberts de Vilanova, de titularitat municipal i gestió externalitzada, què significa la disCAPACITAT, perquè “les persones amb capacitats funcionals sabem, podem i volem treballar”.

I, potser amb l’aspecte més important, sempre amb un somriure a la cara.

Des de l’IMET, volem agrair la participació de la Cooperativa Actua SCCL per ajudar a la inclusió social i laboral de les persones amb altres capacitats

 

Projecte TIMOL

Per més informació:

http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol

http://actuasccl.coop/ http://actuasccl.coop/tallers-de-sensibilitzacio-al-centre-obert-del-moli-de-vent/

 

 

Data Publicació: 14/12/2017