Adéu Joan, i Gràcies


Renuncia Joan Martorell i Masó, Regidor d'Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i responsable del Projecte TIMOL
Categoria: TIMOL

 

El passat cap de setmana, tant els treballadors de l’IMET com la població de Vilanova i la Geltrú vam rebre la notícia que el Regidor d'Educació i Ocupació, en Joan Martorell i Masó, havia presentat la seva renúncia com a responsable polític de la nostra entitat.

Benvolgut Joan.

Segons has comentat, un dels teus objectius en aquesta etapa era el de fer de l’IMET un referent per la seva qualitat i capacitat d’atenció a les persones. Des del projecte TIMOL, el projecte comarcal que desenvolupem per a la inserció al mercat ordinari de persones amb capacitats diferents que rep el finançament del Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i dels Ajuntaments de la comarca del Garraf volem fer una breu repassada de les principals fites assolides durant aquests més de dos anys en que hem pogut comptar amb la teva col·laboració:

- El projecte ha assolit una veritable presència a tota la comarca del Garraf, amb la participació efectiva dels 6 Ajuntaments.

- L’aposta feta, que ha implicat una major dotació de recursos al Projecte, ha fet reduir considerablement la llista d’espera (en aquests moments menys de mig any), amb la conseqüent qualitat en l’atenció a les persones participants.

- Gairebé cent persones han desenvolupat els seus itineraris d’inserció a TIMOL, i d’aquestes més de la meitat han trobat feina al mercat de treball ordinari.

- S’ha consolidat, doncs, una relació de confiança amb el teixit productiu i empresarial, que ha permès l’objectiu de donar entrada al mercat de treball d’aquelles persones que més dificultats presenten.

- En definitiva, el Projecte TIMOL s’ha demostrat com un referent en la inserció inclusiva de persones amb altres capacitats.

Els projectes d’inserció, com ara el Projecte TIMOL, necessiten de persones que el recolzin i li donin suport i empenta. Així doncs, l’equip humà del Projecte TIMOL, tant l’equip tècnic com les persones participants, et volem agrair la teva dedicació durant aquests anys com a Regidor i responsable últim del Projecte TIMOL. Ha estat un plaer.

Projecte TIMOL

Per més informació:

http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol

 

 

Data Publicació: 21/11/2017