El 94% de l’alumnat que el curs passat van participar en el Projecte Far, continua els estudis


La iniciativa combina l'ESO amb pràctiques d'oficis, i s'adreça a joves amb dificultats d'aprenentatge.

Categoria: Educació

El 94% de l'alumnat que ha participat en el projecte Far continua endavant amb els estudis. Aquesta iniciativa ofereix a joves amb dificultats d'aprenentatge l'opció de combinar les classes de l'ESO amb pràctiques d'oficis.

Actualment el projecte ofereix aquesta possibilitat a 52 alumnes de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria. El curs passat el projecte Far va ampliar el nombre de places per aquest recurs en un 45%, passant de 36 a les actuals 52. Els resultats dels alumnes participants, durant el curs 2016-2017, mostren que el 94% han continuat cursant algun estudi (CFGM, ESO, PFI...).

Dels 52 alumnes, 24 cursaven 4t d'ESO, dels quals més de la meitat, concretament el 54%, van obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO). De la resta d'alumnes (28), que cursaven 3r d'ESO, el 61% van passar de curs. Aquestes dades mostren que 30 dels 52 participants, és a dir, el 58%, han assolit els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i el títol de l'ESO.

Ja fa gairebé deu anys que el projecte Far planteja a la nostra ciutat una alternativa que s'adapta a les dificultats d'aprenentatge a la secundària i que pretén donar una sortida formativa i de creixement personal per als joves. El projecte, combina la formació a l'Institut amb activitats pràctiques mitjançant el desenvolupament de diferents oficis dins l'empresa ordinària. El projecte està pensat per a aquells alumnes de 3r i 4t curs d'ESO que mostren actituds de desmotivació, d'inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d'absentisme acadèmic i que precisen actuacions per a la seva integració escolar, social i laboral.

Davant dels resultats obtinguts, el regidor d'Educació, Joan Martorell, fa una valoració molt positiva del projecte i aposta per seguir treballant en aquesta línia. "El projecte Far es consolida any a any com un recurs per als centres de secundària útil i enriquidor" afirma Martorell.

Data Publicació: 16/11/17