Les llars d'infants municipals comencen el curs escolar 2017-2018


La Baldufa i L'Escateret tindran a les seves aules més de 200 infants de 0 a 3 anys.

Categoria: Educació

El curs a les llars d'infants municipals comença aquesta setmana amb normalitat amb l'obertura de tots els grups. Més de 200 infants de 0 a 3 anys gaudiran d'aquest servei educatiu que presten els centres de La Baldufa i L'Escateret.

L'horari lectiu serà de 9 a 12 del matí i de 15 a 17 de la tarda, amb servei de menjador de 12 del migdia a 15 de la tarda. Durant el mes de juliol, ambdós centres oferiran el seu servei en horari de jornada intensiva.

Les llars d'infants de La Baldufa i L'Escateret van néixer amb una clara intencionalitat de servei, de resposta i capacitat d'atenció per a la primera infància, ocupant-se de la primera infància en el sentit més ampli i rigorós, amb models d'atenció adaptats a les necessitats dels infants i les famílies: des del servei de llar d'infants pròpiament dit a tot un seguit de programes de treball amb les famílies amb atenció particular al desenvolupament de l'infant, assessorament i traspàs d'informacions, aclariments i suport a la tasca educativa.

Aquesta visió com a espais integrals dedicats a l'infant i a les seves famílies es reflecteix en l'alt nivell de satisfacció que mostren les famílies usuàries envers aquests serveis. A l'enquesta de valoració realitzada a les famílies durant el mes de maig, la nota mitjana obtinguda va ser de 8,76. Destaca, a més, que el 88% de les famílies enquestades van triar les llars d'infants municipals en primera opció en el moment de fer la preinscripció, i que els tres principals motius per escollir la llar van ser els equipaments i les instal·lacions (76%), seguit de la proximitat al domicili o a la feina (69%) i del projecte educatiu (50%).

Cal recordar que la quota mensual de les llars d'infants municipals és de 193 euros, un preu que es manté inalterable des de fa quatre anys, i que el servei d´acollida al matí té un preu de 3,10 euros l'hora. D'altra banda, s'estableix una bonificació del 50% de les quotes per les famílies que compleixin la totalitat dels requisits que contempla l'ordenança fiscal que regula els preus públics de les llars d'infants municipals.

Data Publicació: 15/9/2017