Les llars d’infants, escoles i instituts de Vilanova reben 9.680 alumnes en l'inici del curs escolar 2017/18


L'alcaldessa, Neus Lloveras, i el regidor d'Educació i Ocupació, Joan Martorell, obriran el curs escolar dimarts dia 12 de setembre, a dos quarts de deu del matí a l'Escola Canigó.

Categoria: Educació

· El nou curs comença amb 250 aules d'educació infantil i primària, quatre menys que el curs anterior i un total de 105 aules d'ESO, dues més que l'any passat. La població escolar de primària registra una lleugera tendència a la baixa mentre que els alumnes de l'ESO repunten un xic.

· L'ajuntament destina al manteniment de les escoles 320.000€ euros dels quals mes de 170.000€ s'han destinat a obres de reparació i conservació durant l'estiu.

· L'Ajuntament de Vilanova a través de l'Institut Municipal d'Educació i Treball i els Serveis Socials destina per al nou curs i per tercer any consecutiu 160.000€ per a Ajuts a l'Escolaritat per a la compra de llibres, material escolar, informàtic i activitats. La mitjana de cada curs és de 1.500 ajuts atorgats.

· Entre les millores orientades a la qualitat educativa enguany comença Menjallibres!, un projecte d'animació a la lectura al primer cicle d'ESO. Es destinen més recursos al projecte FAR de diversificació curricular. S'inicia un projecte pilot de salut mental i es continua treballant amb els Patis Oberts, Aules d'estudi amb la UPC o la digitalització de continguts pedagògics locals, entre d'altres.

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, i el regidor d'Educació i Ocupació, Joan Martorell, obriran oficialment el curs escolar 2017/18 a la ciutat el proper dimarts, 12 de setembre, a dos quarts de deu del matí a l'Escola Canigó (c. del Canigó, 4).

Un total de 9.680 alumnes comencen dimarts 12 de setembre un nou curs escolar als centres d'educació infantil, primària i secundària (ESO) de Vilanova i la Geltrú. Una població escolar sostinguda i pràcticament igual a la del curs anterior amb només 27 alumnes més, segons les dades de matriculació a data 1 de setembre de 2017.

Els onze centres públics d'educació infantil i primària així com els sis centres concertats de la ciutat acolliran des de dimarts els alumnes del curs 2017/18. Les classes en els cinc instituts de titularitat pública així com per als alumnes de secundària de l'escola Santa Teresa començaran el dia 14 de setembre.

Els centres públics de Vilanova apleguen un 66,45% del total de la població escolar local mentre que un 33,55% assisteixen als centres concertats. La distribució d'alumnes per etapes educatives és la següent: Dels 6.197 alumnes d'educació infantil i primària, 4.155 (67%) estan escolaritzats en centres públics mentre que 2.042, (33%) assisteixen a classe en centres concertats.

En el cas de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), el nombre d'alumnes en centres públics és de 1.894 (62,2%) mentre que el d'alumnes dels centres concertats és de 1.057 (34,8%).

Pel que fa a l'educació infantil, les 442 places públiques de les llars d'infants de Vilanova: La Baldufa i l'Escateret, les dues municipals, i el Drac i el Gavot, que són titularitat de la Generalitat de Catalunya, cobreixen un 33% de la població escolar entre els 0-3 anys. Per al present curs l'oferta de places vacants era de 264 pel que s'ha pogut cobrir un 87% de la demanda de places públiques.

Els índexs de satisfacció pel que fa a la designació dels centres es mantenen força alts en relació al nombre de demandants. Vilanova és des del curs 2014/15 zona única d'escolarització. Entre els demandants de plaça de P3 que han aconseguit entrar a la primera opció el grau de satisfacció és del 94,2% i si es tenen presents les famílies que entren en segona opció és del 96,4%.

Observant els índexs a secundària el grau de satisfacció entre els demandants que han obtingut plaça a 1r d'ESO en primera opció és del 83,9% i l'índex en el cas de les demandes en primera o segona opció és del 88%.

Novetats per a la millora de la qualitat educativa
· Entre les novetats dels projectes i programes per a la millora de la qualitat educativa i la promoció de l'èxit escolar aquest curs començarà un nou projecte d'animació a la lectura per al primer cicle d'ESO: Premi Menjallibres!.

Aquesta és una iniciativa conjunta de les regidories d'Educació i Cultura a través de la xarxa municipal de biblioteques. Els joves lectors podran formar part d'un jurat literari juvenil que valori les lectures realitzades i també obre la possibilitat a l'impuls creatiu dels lectors plantejant el repte d'enregistrar booktrailers que després també poden obtenir premi.

A més a més es continua amb el Pla d'Animació a la lectura dirigit als alumnes d'infantil i primària.

· Durant el nou curs que ara tot just comença els cinc centres de secundària públics participaran en el programa pilot, Whats's up! Com vas de salut mental? específicament adreçat als alumnes de 3r d'ESO. Aquesta és una iniciativa impulsada amb el suport de la regidoria de Salut i la inspecció educativa que incorpora fins a 9 unitats didàctiques amb continguts de salut mental dins l'activitat lectiva a les aules d'ESO. El programa inclou en molts casos els testimonis vitals i personals que ajuden a tractar des de les aules qüestions com l'estigma i la discriminació.

D'altra banda s'ha participat i col·laborat amb la regidoria de Salut en la confecció de l'estudi de mobilitat i activitat física als centres escolars que es desenvolupa entre els alumnes de 5è i 6è i les seves famílies.

· Dins el projecte educatiu Descobrim VNG es continuarà treballaant amb l'actualització i digitalització dels continguts de les unitats didàctiques. Aquest projecte iniciat en 1997 de forma voluntària nodreix de material i recursos als professors amb continguts específicament dedicats a la cultura, la història, l'economia o la gastronomia locals, entre d'altres.

· S'amplien els recursos destinats al projecte FAR de diversificació curricular que ja atén a més d'una cinquantena d'alumnes. Aquesta iniciativa permet desenvolupar accions individualitzades i especifiques sobre els continguts curriculars d'alumnes de 3r i 4t d'ESO. La fórmula combina la formació als centres de secundària amb activitats pràctiques, amb caràcter i orientació professional, que es desenvolupen en empreses.

· Continuar l'activitat de dinamització amb trobades i tallers de les escoles adherides a Escola Nova 21 incorporant dinàmiques d'aprenentatge col·laboratiu. També es col·labora de forma activa amb la Xarxa d'Escoles Inquietes Públiques del Garraf (XEIPG)

· Després de la creació el darrer curs de la plataforma de Camins Escolars les 11 AMPAS adherides continuaran treballat per a la promoció, creació i implantació d'itineraris segurs i accessibles per anar i tornar a les escoles de la ciutat

· Continuar confeccionant un catàleg d'accions en col·laboració amb el Centre de Recursos pedagògics per a desenvolupar activitat en el marc del projecte d'Aprenentatge i Serveis. Aquesta és una modalitat que integra l'aprenentatge acadèmic amb el desenvolupament de competències bàsiques orientades a millorar la competència social i la formació dels futurs ciutadans adquirint compromisos i implicació amb la comunitat

· Es mantindrà i ampliarà els projectes vigents fins ara com és el cas del Pati Obert o les Aules estudi així com el PAE, PAL, Tastets, Zona E, Cultura Emprenedora, etc.

Compromís social educatiu
Amb l'objectiu de garantir en la mesura del possible la igualtat d'oportunitats l'Ajuntament, a través del servei d'educació de l'IMET i amb la col·laboració dels Serveis Socials destina ajuts a l'escolarització. Aquests ajuts contribueixen a donar suport a les famílies amb menys recursos per a l'adquisició de llibres, material escolar, informàtic o per al desenvolupament d'activitats dins els horaris lectius dels centres. El pressupost destinat es 160.000 euros que es reparteixen en una mitjana de 1.500 ajudes anuals als alumnes i les famílies.

Entre les novetats del present curs hi ha la proposta de crear un Grup de treball sobre esports, família i civisme en el si del Consell Escolar Municipal.

Altres iniciatives que es mantindran durant el present curs seran la continuïtat del Consell d'AMPA com espai de participació, debat i de plantejament de propostes sobre l'educació a la ciutat.

Manteniment de les escoles
L'Ajuntament de Vilanova destina al manteniment ordinari de les escoles 320.000€. Aquests recursos es destinen a les despeses de reparacions, conservació, etc. Els centres reben part d'aquests recursos, en forma d'aportació directa, per què puguin assumir la seva gestió ordinària (110.000€). La resta dels recursos del pressupost es destinen a reparacions assumides directament de la regidoria en funció de les necessitats. Des de fa uns quants exercicis ha estat prioritari l'increment d'aquests recursos per al manteniment dels centres.

Aquest estiu s'han destinat 170.000€ d'aquest pressupost a obres de conservació i millora que s'han desenvolupat durant el període de vacances per no interferir amb l'activitat lectiva. Entre algunes de les millores realitzades hi ha les adequacions de les instal·lacions elèctriques de les escoles Pompeu Fabra, Aragai, Arjau, Canigó, Cossetània, Ginesta, Llebetx i Sant Jordi. També s'han fet intervencions als menjadors i les cuines de les escoles l'Arjau i Cossetània o s'han renovat els lavabos de les escoles Canigó i Aragai.

L'Ajuntament assumeix també els costos derivats dels consums i subministraments, la neteja i la vigilància a les escoles. El pressupost total per al conjunt d'aquestes despeses suposa anualment 720.000€.

(Imatges dels treballs realitzats)

Data Publicació: 12/09/2017