EFAV


El SOC oferirà un itinerari formatiu a través de l'IMET i l'EFAV amb especialitats formatives d'aeronàutica
Categoria: IMET

 

El SOC oferirà properament un itinerari formatiu a través de l’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET) amb l’objectiu d’obtenir la Llicència de Manteniment d’Aeronaus (LMA) i assolir la categoria professional de Mecànic/a certificador/a, que és la persona responsable de donar el vistiplau a una aeronau o a un component després d’una intervenció de manteniment.

L’Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET), entitat de formació inscrita en el Registre d’Entitats de formació del SOC, està autoritzat per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per a realitzar la formació de personal certificador amb Llicència de Manteniment d'Aeronaus B1.1.

Per poder oferir aquest itinerari formatiu, el SOC i l’ IMET han treballat de manera conjunta per donar d’alta dues especialitats formatives al Fitxer d’especialitats formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE): “Manteniment d’estructures d’aeronaus “ i “Manteniment d’avions amb motor de turbina LMA B1.1”.

Més informació a http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-SOC-dona-resposta-al-mercat-de-treball-del-sector-aeronautic

 

Data Publicació: 31/08/2017