L'Ajuntament inverteix 170.000 euros durant l'estiu per adequar els centres escolars públics


Aquestes intervencions no es poden dur a terme durant el curs escolar perquè interfereixen en l'activitat del centre, i per això s'aprofita els mesos d'estiu.

Categoria: Educació

L'Ajuntament inverteix més de 170.000 € aquest estiu en obres a les escoles públiques de la ciutat. Al llarg de juliol i agost s'estan duent a terme actuacions importants als centres d'infantil, primària i llars d'infants com ara adequacions elèctriques, renovació de lavabos, millores en menjadors i cuines, i instal·lació o reparació de tanques, terres, sostres i finestres. Aquestes intervencions no es poden dur a terme durant el curs escolar perquè interfereixen en l'activitat del centre, i per això s'aprofita els mesos d'estiu.

L'IMET, Institut Municipal d'Educació i Treball, té dins de les línies de treball prioritàries el manteniment i la conservació dels centres educatius d'infantil i primària. El regidor d'Educació, Joan Martorell explica que “estem fent un esforç suplementari per millorar el manteniment de les escoles per tal de compensar les necessitats de posada al dia que tenien. Per aquest motiu estem prioritzant diverses actuacions grans que fem a l'estiu i hem ampliat la dotació de les quantitats que gestionen directament els centres”, fent referència als 110.000 € que s'atorguen als centres públics d'educació infantil i primària i que les escoles gestionen de forma directa per fer manteniment ordinari dels edificis durant el curs escolar. Aquesta quantitat s'ha incrementat durant l'any 2017 en un 24,77%. A més a més, la regidoria d'Educació destina al llarg de l'any 40.000 € més a fer reparacions. En total es destinen 320.000 € per a reparacions i manteniment dels centres docents.

Algunes de les obres que s'estan realitzant són les adequacions elèctriques a les escoles Pompeu Fabra, Aragai, Arjau, Canigó, Cossetània, Ginesta, Llebetx i Sant Jordi; l'adequació al menjador de l'escola l'Arjau, i la renovació de lavabos a les escoles Canigó i Aragai. A l'estiu també es realitza una tasca intensa per part dels conserges titulars i de suport que, entre d'altres, porten a terme tasques de pintura, reparacions de fusteria, parets, trasllat de mobiliari, repàs de sanitaris, cartelleres, ... Cal destacar la col·laboració durant tot el curs de les regidories de Serveis Viaris i Mobilitat, USM, Servei de Jardineria, regidoria d'Esports i serveis tècnics de la regidoria de Projectes i Obres.

A banda d'aquest manteniment relacionat directament amb accions de reparació i obres, l'IMET també assumeixen els consums de subministraments, neteja i vigilància. Un total de 720.000 € és la xifra que consta en el pressupost de despeses de la regidoria d'Educació per al manteniment dels centres docents per a despeses de d'obres, reparacions, consums i aparells fixos.

Data Publicació: 29/08/2017