Slideshow image

Guia per a la contractació de persones amb algun trastorn mental


Agents de la comarca s’han proposat l’objectiu d’elaborar una guia de sensibilització que anirà adreçada principalment a les empreses de la comarca.
Categoria: MATI-OTL

 

Agents de la comarca s’han proposat l’objectiu d’elaborar una guia de sensibilització que anirà adreçada principalment a les empreses de la comarca.

Aquesta iniciativa està dins el marc de la Taula de Salut Mental del Garraf, on s’està duent a terme una comissió d’orientació i inserció laboral en salut mental. En aquesta comissió es treballarà per dur a terme, conjuntament amb totes les entitats i serveis que en formen part, accions concretes que afavoreixin la inserció laboral de persones amb algun trastorn mental.

Les entitats i serveis que formem part de la Taula de Salut Mental del Garraf són: Activament Delegació Garraf-Penedès, AFAMMG, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Ajuntament de Sitges, Ajuntament de Sant Pere de Ribes, ATRA, CatSalut, Federació Salut Mental Catalunya, Projecte MATÍ –OTL Garraf de l’IMET, Serveis Comunitaris residencials de salut mental del Garraf (CSMA i CSMIJ), TEGAR, Àrea Bàsicade Salut ABS.

 

Data Publicació: 27/07/2017