La Carnisseria Gallego participa en la millora de les competències tècnico-professionals de les persones participants al Projecte TIMOL


Visita a la Carnisseria Gallego del Mercat de Mar dintre de l’acció formativa “Manipulació d’Aliments” desenvolupada dintre del Projecte TIMOL
Categoria: TIMOL

 

Dintre de les accions desenvolupades des del Programa comarcal TIMOL, programa desenvolupat a l’IMET amb el suport dels sis Ajuntaments i que està subvencionat pel programa SIOAS (Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció) del Departament Treball, Afers Socials i Famílies amb el finançament de fons procedents del FSE, hi ha la formació tècnico-professional de les seves persones participants, per millorar el seu grau d’ocupabilitat. En aquest cas, acaba de finalitzar el curs “Manipulació d’Aliments i Higiene Alimentària” amb la visita a la Carnisseria Gallego, del Mercat de Mar.

Així doncs, les persones amb diversitat funcional que han desenvolupat l’acció formativa de 15 hores de durada, han pogut comprovar in situ les mesures que fa servir l’empresa a l’hora d’adequar-se a la normativa higiènico-sanitària, consolidant amb la pràctica els coneixements adquirits durant la formació teòrica. A més a més, han compartit espai amb els alumnes de Xarcuteria/Carnisseria del Projecte Programes Integrals, també portat a terme des de l’IMET amb el suport del SOC i el fons social europeu.

Les persones participants han assolit els coneixements proposats, obtenint tant el certificat com el carnet de Manipulador d’Aliments. D’aquesta manera, estan més a prop d’obtenir un lloc de feina al mercat de treball ordinari, l’objectiu últim del Projecte TIMOL.

D’igual forma que succeeix amb la resta d’empreses col·laboradores amb el Projecte TIMOL, l’IMET agraeix la participació de Carnisseria Gallego i de tot el seu equip, i en especial a la senyora Josefa Gallego, per demostrar el seu compromís en la millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur.

Projecte TIMOL

Per més informació:

http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol

Carnisseria Gallego. PARADA 10 MERCAT MAR, Carrer de la Llibertat, 137

 

Data Publicació: 25/07/2017