Xerrada per a la inserció de persones amb disCAPACITAT


La xerrada per a persones amb disCAPACITAT i personal tècnic es desenvoluparà en el marc de col·laboració entre IMET i l’Associació de Persones amb DisCAPACITAT del Garraf (APDG).
Categoria: Treball

 

El proper dijous 6 de juliol a les 11 hores tindrà lloc a les instal·lacions de l’IMET una sessió informativa oferta per INSERTA i la FUNDACIÓN ONCE en la que s’informarà de la possibilitat d’inserció com a comercials de productes de joc per a persones amb diversitat funcional, dintre de les actuacions que s’ofereixen relacionades amb l’atenció a persones amb disCAPACITAT de la comarca, ja sigui física, intel·lectual, sensorial o motivada per trastorns de salut mental.

Amb l’objectiu de compartir i optimitzar els recursos existents es porta a terme entre l’Associació de Persones amb DisCAPACITAT del Garraf i l’IMET aquesta trobada que busca poder oferir una possibilitat d’inserció estable al mercat de treball, de la mateixa manera que ha succeït en altres ocasions, compartint accions formatives i recursos tècnics.

Diversos són els programes d’àmbit comarcal que es duen a terme per tal de donar respostes específiques a les necessitats específiques de les persones amb capacitats diferents, tals com el Projecte TIMOL, projecte executat a nivell comarcal que persegueix la contractació de persones amb disCAPACITAT i que està subvencionat pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies amb el finançament de fons procedents del FSE; els programes TRÀNSIT i el PFI ADAPTAT; el Projecte Matí – OTL Garraf, un servei d’orientació i assessorament per a la inserció laboral adreçat a persones de la comarca del Garraf, que estan en tractament psicològic i/o psiquiàtric i que necessiten un recolzament especialitzat per accedir al mercat de treball finançat per la Diputació de Barcelona; o les accions d’Atenció individualitzada, Formació i Borsa de treball portades a terme des de l’Associació de Persones amb DisCAPACITAT del Garraf, que rep el suport explícit del consell comarcal en la seva activitat diària.

Aquesta actuació informativa està oberta tant a la població en general com al personal tècnic que atén a les persones amb disCAPACITAT.

Projecte TIMOL

Per més informació:

http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol/

http://discapacitatsdelgarraf.vilanova.ppe.entitats.diba.cat/qui-som/presentacio/

 

 

 

Data Publicació: 05/07/2017