L'Ajuntament destina 1'5 milions d'euros del seu pressupost a l'àmbit educatiu


Balanç positiu del curs destacant el treball per millorar la qualitat, la participació de la comunitat educativa i la posada al dia de les instal·lacions.

Categoria: Educació

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dedica 1'5 milions d'euros del pressupost anual a accions i serveis relacionats amb l'educació. El regidor, Joan Martorell, fa balanç positiu del curs 2016-17 i destaca que “l'objectiu de mantenir-nos com una ciutat educadora continua sent notable”.

Martorell ha parlat del treball entorn quatre objectius: tenir una oferta educativa equilibrada, desenvolupar projectes i programes de millora de la qualitat educativa, fomentar la participació de la comunitat educativa i seguir dedicant recursos al manteniment i la posada al dia de les instal·lacions. El responsable municipal d'Educació ha explicat que “s'ha fet un esforç suplementari” en els ajuts a l'escolaritat, amb més de 160.000 € anuals que suposen 1.500 ajuts a alumnes de la ciutat, en qüestions com els llibres, material escolar i les activitats i sortides.

En relació a l'oferta equilibrada, el regidor ha donat a conèixer que el grau de satisfacció entre les famílies per l'accés a l'educació infantil “és molt alt”, un 94% de sol·licituds han entrat al centre escollit en primera opció, i un 96% en la primera o segona opció. “Creiem que són xifres bones, sobretot perquè venen d'un plantejament del departament d'Ensenyament -que s'ha d'agrair- de no restringir molt el nombre de places en els centres, amb un nombre de vacants suficients per esponjar l'oferta”, es a dir, hi ha més oferta que demanda.

Joan Martorell ha destacat en aquest sentit la feina de la comissió del Consell Escolar Municipal que ha treballat específicament en l'oferta de places. Tot i no tenir competències directes, des de l'àmbit municipal “vetllem perquè l'oferta sigui el més aproximada possible al que desitgem com a municipi”. La comissió havia demanat també a la Generalitat la reducció de les ratios d'alumnes per aula.

El curs vinent continuarà el treball amb la comunitat educativa, amb propostes sobre de la taula com crear una comissió que tracti específicament els aspectes relacionats amb el món de l'esport escolar, les famílies i el civisme.

El regidor d'educació també ha parlat de projectes i accions com ara el programa d'animació a les escoles, el programa d'animació a la lectura i el programa de cultura emprenedora.

Martorell ha fet especial èmfasi en les iniciatives que intenten vincular l'ensenyament amb el treball, com el programa Tastets, i el projecte Far, que ha tingut in increment important, de 35 a 52 alumnes.

Pel què fa al manteniment i posada al dia dels centres educatius, el regidor ha dit que “s'ha mantingut el compromís de compensar les reduccions pressupostàries d'anys anteriors. Aquest mandat hi ha hagut un increment notable”. La xifra que enguany es destina a millores en els equipaments és de 320.000 €.

Data Publicació: 30/06/2017