Nova entrada de 10 persones al Projecte TIMOL


El passat dimarts 2 de maig es van incorporar 10 noves persones al Projecte TIMOL per tal de desenvolupar els seu itinerari d’inserció personalitzat al mercat de treball.
Categoria: TIMOL

 

El passat dimarts 2 de maig es van incorporar 10 noves persones al Projecte TIMOL per tal de desenvolupar els seu itinerari d’inserció personalitzat al mercat de treball. TIMOL, el projecte comarcal d’inserció al mercat laboral ordinari de persones amb algun tipus de disCAPACITAT intel·lectual està subvencionat pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya mitjançant el finançament de fons procedents del FSE, i pels sis ajuntaments de la comarca. En aquests moments compta amb 72 persones participants, des d’aquells que es troben a les fases inicials del seu camí cap a la inserció fins aquells que ja es troben treballant però que busquen una millora laboral, passant pels que desenvolupen accions de formació tècnica professionalitzadora o de recerca de feina.

 

Les noves persones que accedeixen al recurs ho fan després d’haver fet una valoració de les seves necessitats i interessos, així com la motivació i la seva idoneïtat. D’aquesta manera, la procedència de les noves persones participants és la següent:

 

- 3 persones de Sant Pere de Ribes

- 1 persona de Sitges

- 6 persones de Vilanova i la Geltrú

 

La llista d’espera que existia s’ha reduït considerablement, i les sol·licituds que consten són des del passat octubre de 2016. Aquest era un dels objectius que es van plantejar pel projecte que s’han assolit.

 

El Projecte TIMOL desenvolupa la seva activitat a partir de les necessitats individuals de les persones participants. Busca l’adquisició i potenciació de les habilitats laborals pròpies mitjançant l’atenció individualitzada i les accions grupals, la millora de les competències professionals amb pràctiques laborals i intermediació laboral, i el seguiment i treball amb suport per a aquelles persones que han assolit la fita de trobar un lloc de treball. Aquelles persones amb algun tipus de disCAPACITAT intel·lectual interessades es poden adreçar directament a l’IMET o als Serveis Socials del seu municipi

 

Per més informació: http://www.imet.cat/index.php?page=Projecte-Timol

 

 

 

Data Publicació: 11/05/2017