Espai Recerca de Feina


Inici d’una nova edició del programa Espais de Recerca de Feina.
Categoria: Treball

 

Per quart any consecutiu es porta a terme el programa Espais de Recerca de Feina que té com a finalitat l’ús de les noves tecnologies en la recerca de feina afavorint la inserció laboral de les persones usuàries.

El programa està conduït per dues persones orientadores laborals que donen suport i assessorament en tècniques i recursos de recerca de feina a les persones participants.

En la darrera edició del 2016 van participar 130 persones amb un índex d’inserció del 50%, incrementant el percentatge d’insercions de les darrers edicions. Com a novetat, s’ha creat la plataforma Aula Recerca Feina IMET amb accés a tots aquells portals d’ocupació i recursos que les persones usuàries necessiten per realitzar una cerca sistemàtica, organitzada i activa de feina.

El programa es desenvolupa durant durant 8 sessions de 4 hores cada una (dilluns i dimecres o dimarts i dijous) on es treballa l’adquisició de coneixements i habilitats per realitzar una cerca de feina més efectiva a través d’Internet, potenciant l’ús dels següents recursos:

→ Portals d’ocupació, metacercadors, autocandidatura dirigida, Networking, etc.


L’ús de les Xarxes Socials per a la cerca de feina: Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.


Millora de les tècniques de recerca: adaptar el CV i la carta de presentació a l’oferta i l’empresa.


“Inputs” grupals d’informació específica: com afrontar l’entrevista de treball, la gestió del temps, la motivació vers la recerca de feina, etc. De forma grupal s’afavoreix l’intercanvi d’informació i la gestió del coneixement que aporta valor afegit a la recerca de feina.

Les persones que participen han de complir els següents requisits:

♦ Persones ocupables amb un projecte professional definit i viable.
Inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa
Disponibilitat i interès per participar.
Coneixement del català/castellà.
Autonomia suficient en informàtica i Internet.

 

“Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.Aquestes accions són 100% gratuïtes”.

 

Data Publicació: 07/03/2017