El Consell Escolar Municipal acorda mantenir la Zona Única


La reducció de ràtios escolars i les preinscripcions escolars obertes del curs 2017-2018 han estat també temes tractats al Consell Escolar Municipal del passat dimecres 15 de febrer.

Categoria: Educació

El regidor d'educació i Ocupació, Joan Martorell va ser l'encarregat de presidir la reunió en la qual es va acordar mantenir la Zona Única escolar durant els pròxims tres cursos. Durant la sessió, el grup de treball de Planificació Educativa va plantejar la reducció de ràtios tant a les escoles públiques com a les concertades atenent al model d'escola inclusiva de la ciutat, entre altres propostes per a les línies de P3. Per una altra banda, el CEM va valorar els criteris complementaris d'admissió per als centres, seguint les recomanacions del Síndic de Greuges.

Aquests tres acords van ser traslladats a la Direcció de Serveis Territorials de Barcelona Comarques, amb la voluntat que els criteris i les recomanacions fetes les puguin tenir en compte. A més, a la reunió es va informar sobre les xerrades informatives que s'han programat al voltant de les preinscripcions i es van avançar les dates i les activitats previstes en el marc de la Zona E. La primera xerrada, "Començar P3", es farà el 7 de març. El 9 de març es farà la xerrada "Preparats per al canvi, el pas de la primària a la secundària".

Per últim en el transcurs del CEM es va recordar que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha avançat el termini previst de presentació de les sol·licituds per a la propera preinscripció del curs 2017-2018. Així, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria les dates previstes són del 23 de març al 4 d'abril, i per a les llars d'infants públiques, del 2 al 12 de maig. Actualment està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 per a aquests ensenyaments.

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Vilanova i la Geltrú és un òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en temes d'educació en l'àmbit no universitari i amb territorialitat municipal i té, entre els seus objectius, la coordinació de la comunitat educativa en un espai comú de trobada de tots els sectors, per a cercar consensos i informar sobre temes educatius d'àmbit municipal i remet els acords presos a les institucions, administracions o entitats que consideri pertinents en cada cas.

Data Publicació: 28/02/2017