Preinscripcions escolars per al curs 2017/2018


El Departament d'Ensenyament publica els terminis previstos per a les preinscripcions escolars per al curs 2017/2018.

Categoria: Educació

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha fet públics els terminis previstos de presentació de sol·licituds per a la preinscripció del curs 2017-2018 a través de la seva web. S'ha de tenir present que la resolució per a la preinscripció actualment està en tràmit de publicació al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les dates previstes són:

Del 23 de març al 4 d'abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
Del 23 de març al 7 d'abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
Del 2 al 12 de maig, per a les llars d'infants.

Podeu consultar el calendari de portes obertes d'escoles d'educació infantil, primària i ESO de Vilanova i la Geltrú al següent enllaç: ‘Preinscripció escolar 2017-2018'. Actualment està en tràmit de publicació al DOGC la resolució per a la preinscripció del curs 2017-2018 per a aquests ensenyaments. Pel que fa als criteris d'admissió, la documentació que cal aportar, etc., està per fer-se públic els requisits durant les setmanes vinents.

Per a més informació actualitzada al respecte:

- Pàgina web Generalitat: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general
- Pàgina web de l'IMET: http://www.imet.cat/index.php?page=preinscripcio-curs-2017-2018

Dates de preinscripció per a altres ensenyaments:

Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.
Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.
Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).
Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral.
Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.
Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults que segueixen el seu calendari.
Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.
De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.
• Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

 

Data Publicació: 20/02/2017