TIMOL


NDAVANT i el PROJECTE TIMOL amplien la seva col·laboració amb la contractació d’una nova persona.
Categoria: TIMOL

Ja són tres les persones participants al PROJECTE TIMOL que han trobat feina a NDAVANT MULTISERVEIS, i la col·laboració s’ampliarà en un futur proper.

El vincle entre l’empresa NDAVANT MULTISERVEIS i el PROJECTE TIMOL, projecte comarcal executat des de l’IMET i subvencionat pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el finançament de fons procedents del FSE, ha assolit un nou grau de compromís: així, aquesta relació ha donat lloc a una nova contractació al mercat de treball ordinari d’una persona participant a TIMOL, en aquest cas al servei de neteja del Centre d’Atenció Primària del municipi de Sitges. Aquesta contractació s’afegeix a les dues persones que desenvolupen tasques també de neteja a les escoles de Sant Pere de Ribes.

Mitjançant la metodologia del treball amb suport portada a terme pel personal tècnic de l’IMET i la total implicació de les persones encarregades per part de NDAVANT, que desenvolupen una paper de vital importància en la inclusió laboral de les persones amb disCAPACITAT intel·lectual participants al projecte, s’aconsegueix un encaix entre les persones treballadores i les necessitats de l’empresa, en aquest cas referides a la qualitat en la neteja dels centres de salut del municipi de Sitges adjudicats a NDAVANT.

L’existència d’empreses compromeses afavoreix l’entrada al mercat de treball d’aquelles persones que més dificultats presenten per accedir-hi. Així doncs, diverses converses mantingudes amb NDAVANT augura una visió d’optimisme per la contractació de nou personal atès des de TIMOL a tots els municipis de la comarca del Garraf

Amb la voluntat que la relació establerta amb les empreses del territori pugui continuar sumant esforços pel benefici de les persones participants al Projecte TIMOL o a qualsevol altre programa a favor de la inclusió laboral, l’IMET agraeix la participació de NDAVANT MULTISERVEIS i a tot el seu personal la tasca feta treballant en favor de la integració social i laboral, així com donant l’oportunitat de demostrar la vàlua a persones amb diversitat funcional de la nostra comarca

 

Data Publicació: 16/02/2017