Plenari Timol


Evolució satisfactòria del Projecte TIMOL
Categoria: TIMOL

Es reuneix el Plenari polític del Projecte TIMOL per avaluar la seva evolució i valorar l’entrada de més persones participants.

El passat dimarts 31 de gener es va reunir el Plenari polític del Projecte TIMOL, amb la presència de responsables polítics dels Ajuntaments de la comarca per valorar la trajectòria del projecte i les vies de finançament.

TIMOL, programa que busca la inserció al mercat de treball ordinari de persones amb disCAPACITAT intel·lectual i que està subvencionat pel Departament Treball, Afers Socials i Famílies mitjançant el finançament de fons procedents del FSE, s’executa l’IMET des de fa 10 anys aplicant la metodologia del Treball Amb Suport, per maximitzar l’encaix de la persona al lloc de treball i a l’empresa. Durant el seguiment, s’ha constatat que 62 persones dels diferents municipis del Garraf formen part del projecte i estan desenvolupant el seu itinerari individualitzat d’inserció, per assolir la fita de trobar una feina: atenció individualitzada, formació grupal, pràctiques en empreses o seguiment al lloc de feina, segons la fase i la situació de cada una.S’informa que des del darrer Plenari, s’han produït 7 noves contractacions a l’empresa ordinària de persones participants al Timol. També, amb la voluntat d’optimitzar el funcionament del recurs, s’aprova la incorporació de personal tècnic necessari. D’aquesta manera, s’aconseguirà una nova entrada de participants al Projecte TIMOL, prevista pel més d’abril. Permetrà, alhora, una adequació del programa Trànsit, també desenvolupat a l’IMET, d’atenció a persones amb diversitat funcional.

Així doncs, TIMOL continua amb la seva dinàmica positiva de treball, continuant com a referent per la inserció de persones amb capacitats diferents.Per més informació: Projecte TIMOL.


Data Publicació: 03/02/2017