IMET


Ofertes de treball laboral temporal del Programes Integrals.
Categoria: IMET

S'obre període de presentació d'instàncies/sol·licituds per proveir els llocs de treball següents:

♦ Per proveir un lloc de treball laboral temporal d’un/a ORIENTADOR/A TUTOR/A, contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.

 

♦ Per proveir un lloc de treball laboral temporal a temps parcial (25% de jornada) d’un/a TÈCNIC/A D’ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ, contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes Integrals que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’ordre TSF/318/2016, de 22 de novembre i la resolució TSF/2729/2016, de 24 de novembre.


El termini per presentar les instàncies finalitza el proper 07/02/2017.
Data Publicació: 26/01/2017