VNG participa en la trobada de ciutats amb centres dins del programa Escola Nova 21


El programa Escola Nova 21 vol generar una dinàmica d'aprenentatge col·laboratiu entre els centres, vinculat a l'entorn local i participar així en l'onada de canvi educatiu a través de la creació de xarxes locals d'aprenentatge col·laboratiu.

Categoria: Educació

Dimarts es va dur a terme la primera de tres trobades impulsades per la Diputació de Barcelona, amb alcaldies i regidories de 118 ajuntaments, tots ells amb escoles que participen en el programa Escola Nova 21. El regidor d'Educació de VNG, Joan Martorell va prendre part en la trobada, ja que a la ciutat hi ha 3 escoles i un institut de secundària adherits al projecte.

L'objectiu de les reunions és impulsar la creació de xarxes entre els centres i refermar la importància de la participació dels ens locals en aquest procés d'innovació educativa engegat el maig passat. El programa Escola Nova 21 vol generar una dinàmica d'aprenentatge col·laboratiu entre els centres, vinculat a l'entorn local i participar així en l'onada de canvi educatiu a través de la creació de xarxes locals d'aprenentatge col·laboratiu.

Per Joan Martorell "aquesta iniciativa de la Diputació ens permetrà als ajuntaments treballar plegats amb el món educatiu per participar directament d'aquest procés innovador. Els ajuntaments hem apostat de fa temps per incorporar determinats temes cívics i la xarxa de ciutat a l'escola i és hora de reivindicar un cop més el nostre paper".

La iniciativa és una aliança per un sistema educatiu avançat i vol contribuir a l'actualització del sistema educatiu a Catalunya, generant competències per a la vida en el context del segle 21, unes pràctiques d'aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen, unes metodologies que permetin mesurar els assoliments de cadascuna de les competències i amb una organització escolar autònoma, oberta i vinculada a l'entorn.

A Vilanova i la Geltrú participen en aquesta xarxa l'escola Sant Jordi, l'escola Llebetx, l'escola Arjau i l'institut Baix a Mar. El programa Escola Nova 21 es va presentar públicament el maig passat impulsat per 25 centres i diverses institucions. El mes de setembre s'hi van incorporar un total de 458 centres educatius d'educació obligatòria dels quals un 78% pertanyen a la demarcació de Barcelona i, d'aquests -sense considerar Barcelona ciutat- en formen part 262 (54%) de les comarques barcelonines. Aquests centres estaran organitzats en xarxes locals de centres, dinamitzades pels ajuntaments, configurades en el si d'un sol municipi o amb la participació de centres de diversos ens locals.

Durant tres anys, els ajuntaments donaran suport a les activitats del programa emmarcades en les xarxes i alhora podran generar actuacions addicionals.

El Diputat Rafel Homet ha destacat el paper del municipi que "esdevé doncs el motor del canvi educatiu en el seu territori, impulsant la mateixa xarxa local i enriquint tot el potencial educatiu de què ja disposa".

A la comarca del Garraf hi ha 9 centes més adherits al programa. Quatre a Sitges, tres a Sant Pere de Ribes, un a Olivella i un a Cubelles.

 

Data Publicació: 20/01/2017