La setmana vinent, eleccions als consells escolars de centre


Es renova la meitat dels representants de professorat, alumnat i personal d’administració i serveis.

Categoria: Educació

Entre el 28 de novembre i el 2 de desembre de 2016 es duran a terme les eleccions per renovar la meitat dels representants als consells escolars dels centres educatius. El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de cada centre. Està format per representants de la direcció, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació al funcionament i l'organització del centre en àmbits com el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. El Departament d'Ensenyament estableix el calendari del procés electoral per a la renovació de les vacants i també el termini de constitució del nou consell, que haurà de formar-se abans del 22 de desembre.

Més informació:
· Web d'Ensenyament
· Web Família i Escola

Data Publicació: 24/11/2016