El 80% dels alumnes que participen al projecte Far continuen formant-se


El Projecte Far s'adreça a nois i noies de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que plantegen dificultats en l'aprenentatge, mostren actituds de desmotivació, d'inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d'absentisme acadèmic.
Categoria: Educació

Quatre de cada cinc estudiats que han participat al programa Far de l'IMET continuen formant-se. Amb aquest balanç el projecte arrenca de nou aquest curs amb més places per donar cabuda a un major nombre d'alumnes.

El Projecte Far s'adreça a nois i noies de 3r i 4t curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que plantegen dificultats en l'aprenentatge, mostren actituds de desmotivació, d'inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d'absentisme acadèmic i que precisen d'actuacions individualitzades i adaptacions curriculars per a la seva integració escolar, social i laboral.

Davant d'això, l'IMET, gràcies a un conveni de col·laboració amb el departament d'Ensenyament, va posar en marxa a VNG una proposta per donar una sortida que resulti formativa i de creixement personal per als joves. Aquest projecte, combina la formació a l'Institut amb activitats pràctiques, mitjançant el desenvolupament de diferents oficis dins l'empresa ordinària.

El regidor d'Educació, Joan Martorell, explica que “els resultats del curs passat ens animen a seguir treballant en aquesta línia per mantenir, o millor dit, millorar, aquests resultats. És un programa molt ben valorat pels centres." Dels 36 alumnes que en van formar part, un 30.5%, actualment està fent un cicle formatiu (CFGM), però no són els únics que han obtingut l'ESO ja que hi ha alumnes que actualment realitzen batxillerat i sumats als anteriors veiem que el 36% dels alumnes ha obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A més a més, un 17% dels alumnes ha passat de curs (de 3r a 4t d'ESO) que sumada a la xifra anterior el 53% ha obtingut resultats positius. L'altre 47% d'alumnes es reparteix bàsicament en dos blocs, un 17% segueix estudiant un Programa de Formació i Inserció (PFI) i un 8.3% ha repetit curs.

L'objectiu per aquest curs és buscar alternatives per aquest percentatge d'alumnes que no continuen els seus estudis (17%).

Data Publicació: 21/10/2016