Tècnic/a AODL


Es publica la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos.
Categoria: IMET

 

Es publica la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, que quedarà elevada a definitiva si no hi ha reclamacions del procés de selecció per a la provisió d’una plaça laboral temporal d’un/a AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL) per a l’impuls d’accions formatives i ocupacionals innovadores a Vilanova i la Geltrú, contractació subordinada a l’atorgament efectiu de la subvenció destinada als Programes de Suport al Desenvolupament Local, convocatòria de 2016, del Servei d’Ocupació de Catalunya. Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol i l’ordre EMO/258/2014, de 5 d’agost.

El podeu consultar a l'apartat: IMET » Ofertes de treball » En Procés » Bases AODL

 

 

 

Data Publicació: 11/10/2016