Projectes Timol i Matí-OTL


Presentació dels Projectes TIMOL i MATÍ-OTL Garraf de l’IMET a alumnes de la Fundació Pere Tarrés.
Categoria: Treball

 

El passat dimarts 20 de setembre va tenir lloc a l’Institut Municipal d’Educació i Treball una jornada de formació per a alumnes matriculats al curs “La inserció laboral de persones amb discapacitat. Treball amb suport (TAS)”, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, que està duent a terme la Fundació Pere Tarrés. Aquesta col·laboració s’ha establert donada l’àmplia experiència de l’IMET als projectes comarcals TIMOL i MATÍ-OTL Garraf, que donen suport a persones per trobar i mantenir un lloc de feina al mercat ordinari.

TIMOL, desenvolupat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya dintre del programa SIOAS i dels Ajuntaments de la comarca. Utilitza la metodologia del Treball amb suport i persegueix la inclusió al mercat de treball ordinari de persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual. Amb aquesta metodologia, que implica el suport tècnic per l’adquisició dels hàbits laborals necessaris per accedir a un lloc de treball, implica també la preparació dels treballadors i treballadores en el lloc de treball i el seguiment per la consolidació i promoció d’aquestes persones.

Per la seva banda, el projecte MATÍ-OTL Garraf, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ofereix un suport especialitzat en la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental: és un servei d’orientació, assessorament i acompanyament individual per a la inserció al mercat de treball o plantejament de projecte professional-laboral, amb les especificitats concretes a la seva situació individual.

Durant la jornada, s’exposen per part dels tècnics de l’IMET que desenvolupen els projectes els procediments d’actuació per donar suport per tal d’assolir la inserció sòcio-laboral de les persones participants, des del punt de partida dels seus interessos, capacitats i necessitats. També es presenten diversos testimonis en primera persona d’usuaris i usuàries que han portat a terme el seu itinerari personal d’inserció als dos projectes, exposant la pròpia experiència en la recerca d’ocupació i el seu pla de creixement personal que han desenvolupat per tal d’assolir-ho.

 

 

Data Publicació: 23/09/2016