Es porten a terme obres de millora a les escoles durant l'estiu


S'incrementa la despesa destinada a obres de manteniment i conservació.

Categoria: Educació

Un any més, el Servei d'Educació de l'IMET (Institut Municipal d'Educació i Treball) realitza durant les vacances d'estiu obres de manteniment als centres docents públics d'educació infantil i primària que, per la seva naturalesa, dificultat i/o complexitat, no és possible dur a terme al llarg del curs escolar per no ser compatibles amb l'activitat docent i acadèmica.

Joan Martorell, regidor d'Educació i Ocupació, ha explicat que “aquest any hem fet un esforç econòmic suplementari per millorar l'estat de les escoles. Des de l'IMET hem augmentat significativament la partida de manteniment per prioritzar unes obres necessàries. Volem consolidar aquesta priorització per tal que les escoles a les quals no hem pogut actuar tal com haguéssim volgut enguany, hi puguem actuar en el proper any”.

Aquesta és una de les línies de treball principals del Servei d'Educació, que prioritza el manteniment i la conservació dels centres d'educació infantil i primària. És per això que enguany s'ha augmentat la partida pressupostària destinada a obres menors.

En aquest sentit, es destina a obres d'estiu més de 206.000 euros. A aquesta quantitat econòmica cal afegir-hi l'assignació anual de 87.000 euros que es destinen a les escoles perquè, de forma directa, gestionin el manteniment ordinari i les reparacions menors i les reparacions que directament s'assumeixen des d'Educació al llarg de l'any. En total, enguany s'hauran dedicat a aquesta finalitat més de 320.000 euros.

A banda d'aquest manteniment relacionat directament amb accions de reparació i obres, des de l'IMET també s'assumeixen els consums de subministraments, neteja i vigilància.

A l'estiu també es compta amb la participació activa dels conserges titulars i de suport. Entre d'altres feines, hauran de fer feines de pintura, reparació de persianes i parets, reparació de sanitaris, canvi de florescents, trasllat de mobiliari, etc.

Altres tasques d'estiu, com reformes de banys, instal·lacions elèctriques, arranjament de façanes, col·locació porteries futbol antivandàliques, reparacions de fuites d'aigua, s'han encomanat a empreses externes.

Al llarg de tot el curs, però, els centres també han comptat amb la col·laboració constant de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, la Brigada Municipal, el Servei de Jardineria i la Regidoria d'Esports amb intervencions com la neteja de grafits i pintades; el repàs de jardineria; la reparació de mobiliari esportiu, pintura; la col·locació de bancs i papereres i actuacions en els accessos i senyalitzacions de les zones escolars.

Data Publicació: 22/07/2016