Darrera reunió d'aquest curs del Consell Escolar Municipal


Entre d'altres, es tracta el Projecte d’Aprenentatge Servei per a l'alumnat d'educació secundària que, a partir del curs 2019-2020, serà de caràcter obligatori per a 3r i 4t d'ESO.

Categoria: Educació

Aquest dimecres es va reunir el Consell Escolar Municipal (CEM) en la darrera sessió abans de tancar el curs 2015/2016. En la trobada es van tractar, entre d'altres punts, les dades de preinscripcions als centres educatius (llars d'infants, primària i secundària obligatòria) per al curs vinent. En aquest sentit, el regidor d'Educació i Ocupació, Joan Martorell, va destacar que "s'han tornat a sentir queixes sobre la reducció de grups de P3 a la ciutat i sobre el fet que el Departament d'Ensenyament hagi desestimat un cop més la reducció de ràtios a P3, un tema sobre el qual volem treballar des de l'inici del curs vinent en el si del CEM."

En un altre ordre de coses, el regidor Joan Martorell va valorar positivament que es vagin obrint grups de treball a dins del propi CEM que vagin més enllà dels plenaris. "És per això que hem convidat la comunitat educativa a col·laborar en un grup de suport a projectes d'aprenentatge i servei (APS) i servei comunitari, en un grup que busqui fórmules de col·laboració amb les AMPES, un grup que analitza la planificació educativa o un grup que fa propostes sobre com afrontem la vulnerabilitat infantil des del municipi."

Quant a les preinscripcions per al curs 2016-2017, es van donar dades del total de sol·licituds rebudes i l'oferta final i el grau de satisfacció de les famílies a P3 i 1r. ESO. En aquest sentit, també es va mantenir la determinació de seguir treballant conjuntament amb el Grup de treball per a la Planificació de la ciutat, que es tornarà a reunir el proper curs.

En aquest mateix punt també es va recordar als assistents que es portarà a discussió del CEM el model de zones, tal i com es va acordar en aquest òrgan en sessió extraordinària del 27 de novembre de 2013, on es va aprovar la Zona única per un 62,50% dels vots efectuats.

Quant al Grup de Treball sobre Vulnerabilitat Infantil, es va donar compte de la reunió que va tenir lloc el 18 de maig amb els integrants del GT i dels objectius marcats.

En el punt 4 sobre el Consell d'AMPAs, es va explicar la voluntat de crear un espai de trobada de totes les AMPA de la ciutat per tal de compartir experiències, iniciatives, projectes, recollir propostes... En aquest sentit, s'ha convocat a totes les associacions properament per tal de posar sobre la taula aquesta voluntat.

I en el darrer punt de la reunió sobre el Projecte d'Aprenentatge Servei per a l'alumnat d'educació secundària, es va informar als membres del CEM de la iniciativa. Aquesta és una proposta que integra el servei a la comunitat i l'aprenentatge acadèmic en un únic projecte que permet als estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. L'ApS pretén vincular el coneixement acadèmic amb l'activitat pràctica, oferir una experiència formativa que, alhora, tingui utilitat social, i contribuir a la formació de ciutadans i futurs professionals. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha conceptualitzat aquesta pràctica educativa com a Servei Comunitari, un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària: la competència social i ciutadana. L'objectiu és garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar, i en el marc curricular, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Aquest és un projecte per ara voluntari, i s'ha iniciat en alguns centres. Properament, però, per al curs 2019-2020, ja serà de caràcter obligatori per a 3r i 4t d'ESO. Des de l'Ajuntament s'ha començat a treballar amb el Centre de Recursos Pedagògics per tal d'iniciar una fase d'estudi i diagnosi de possibles actuacions municipals i locals susceptibles de participar en el projecte.

Ja serà de cara a l'inici del proper curs 2016/2017 quan el CEM es tornarà a reunir de nou.

Data Publicació: 14/06/2016