Es reuneix el Grup de Treball sobre la Vulnerabilitat Infantil del Consell Escolar de Vilanova


L'objectiu del grup és debatre, proposar i establir conclusions al voltant d'aquesta problemàtica.

Categoria: Educació

El dimecres 18 de maig es va reunir a l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) el Grup de Treball sobre la Vulnerabilitat Infantil. Creat en el sí del CEM (Consell Escolar Municipal), aquest grup està integrat per representants dels pares/mares dels centres educatius, representants de les direccions de centres concertats, representants dels sindicats, el Consell Comarcal del Garraf, el CDIAP i representants de grups municipals. També van assistir a la trobada com a assessors tècnics de les regidories d'Educació, Serveis Socials i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de la ciutat.

En aquesta ocasió es van tractar els temes següents:

- Informació sobre el protocol entre els centres educatius i Serveis Socials, a través de les fitxes de treball i de detecció basades en el RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil) com a eina per valorar riscos del menor. L'escola, per proximitat, pel contacte diari amb l'alumnat i el coneixement de les famílies, detecta moltes situacions que, a través de la fitxa, es treballen de forma coordinada amb Serveis Socials. El protocol d'integració en els centres educatius està molt referenciat, i l'any 2013 es va incorporar un nou ítem en relació als dèficits en l'alimentació com a resultat d'una reunió amb els centres educatius.

- Experiències i propostes al voltant de l'aprofitament del menjar en els centres educatius.

- Campanya de vulnerabilitat alimentària de l'estiu.

El grup també va posar de relleu la tasca que s'està fent des del Centre Obert, la importància del Pla Local d'Absentisme i el treball en xarxa dels diversos agents que tenen relació amb la infància.

El Grup de Treball sobre la Vulnerabilitat Infantil sorgeix de les inquietuds manifestades per la Plataforma DIAE (Drets de la Infància en l'Àmbit de l'Educació –sorgida des de la FAPAC.-) coincidents amb la posada en marxa del Pacte Social de Vilanova i la Geltrú i el Pla de Xoc d'Emergència Social 2016. Així, es planteja al Consell Escolar Municipal de VNG la creació d'un grup de treball per debatre, proposar i establir conclusions al voltant de la vulnerabilitat infantil.

És previst que, de cara al proper curs, es convoqui una nova reunió del grup.

Data Publicació: 24/05/2016