Accions TIMOL 2016


Aquest any 2016 des de la Regidoria d’Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova, i també des de la gerència de l’IMET s’ha volgut donar un impuls a les accions que possibilitin la capacitació i la formació de les persones que participen en aquest projecte i també reforçar-lo amb recursos humans per aconseguir una major inserció de les persones que hi participen.
Categoria: IMET

 

El TIMOL és un projecte comarcal de treball amb suport que es desenvolupa a l’Institut Municipal d’Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú des de l’any 2006. En aquest projecte estan implicats tots els ajuntaments de la comarca del Garraf. La seva finalitat és afavorir la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual a l’empresa ordinària.

Aquest any 2016 des de la Regidoria d’Educació i Ocupació de l’Ajuntament de Vilanova, i també des de la gerència de l’IMET s’ha volgut donar un impuls a les accions que possibilitin la capacitació i la formació de les persones que participen en aquest projecte i també reforçar-lo amb recursos humans per aconseguir una major inserció de les persones que hi participen.

En relació a la capacitació i la formació es continua realitzant un itinerari de preparació i orientació per poder treballar allò que més s’ ajusta a la persona i enguany s’ha fet possible que les persones participants realitzin un curs de carretoner, que compartien amb l’alumnat del PFI d’Activitats Auxiliars de comerç i atenció al públic.

L’experiència ha estat molt positiva. Mai ens deixen de sorprendre els resultats. Més del 50% de l’alumnat ha aprovat l’examen i ha obtingut el carnet de carretoner. El professor ha valorat que el nivell de motivació i l’actitud que ha presentat l’alumnat ha estat dels millors que ha tingut.

En relació als recursos humans, s’ha posat més èmfasi en la figura de la prospecció establint mecanismes que proporcionin a les persones participants més possibilitats d’accedir a empreses que ofereixin pràctiques o bé contractació.

En aquesta línia s’ha iniciat també un camí per establir convenis de col·laboració amb empreses i institucions que són espais de pràctica i aprenentatge, com el que s’ha signat amb la Fundació Sant Antoni Abat.

Aquestes experiències en el marc laboral ajuden a complementar la formació de l’alumnat i en concret el treball inclusiu en l’empresa ordinària, tenint en compte la persona segons les seves capacitats i els seus interessos.

Aquests esforços ja han obtingut resultats: Aquest mes de març hem aconseguit dues contractacions en empreses i tenim altres que comencen a estar interessades en conèixer els perfils per acollir-los en pràctiques o bé per realitzar contractacions.

Al llarg de l’any 2016 hem contactat amb 16 empreses de la comarca del Garraf que estaven interessades en aprofundir en el projecte i conèixer els perfils de les persones que hi participen. Tres d’aquestes empreses, del sector d’hoteleria del sector oficines i despatxos i del sector sanitari, ja han incorporat en les seves plantilles persones en pràctiques.

Aquest procés de pràctiques permet a les empreses conèixer quines són les capacitats, aptituds i actituds de cadascun dels treballadors en el lloc de feina i afavoreix el trencament d’estereotips en quant a les competències de les persones amb discapacitat intel·lectual. A la vegada, suposa un bon moment per a l’aprenentatge de les formes de treball que afavorirà una millor adaptació a la filosofia de l’empresa.

L’acompanyament d’una tècnica d’inserció de referència que dóna suport a l’equip de treball i acompanya a la persona en els seus aprenentatges, retirant-se a mida que la persona aprèn, permet que tothom se senti més còmode.

Convidem a les empreses que vulguin participar ja sigui en pràctiques o bé per a la contractació directa, que es posin en contacte amb Rosalia Márquez, al telèfon 938140440, extensió 7285, o bé al correu electrònic rmarquez@imet.cat

El TREBALL AMB SUPORT ÉS: una metodologia d’inclusió laboral.

 

 

Data Publicació: 29/03/2016