Es reuneix el grup de treball d'Educació


El fòrum es troba representat per la comunitat educativa, el Consell Escolar Municipal (CEM) i l'IMET
Categoria: Educació
Aquesta setmana s'ha reunit el grup de treball d'Educació de Vilanova i la Geltrú. L'agrupació, conformada per membres del Consell Escolar Municipal (CEM), les direccions dels centres educatius de la ciutat i l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET) té per objectiu treballar i debatre sobre les qüestions educatives que concerneixen al municipi.

Durant el període de preinscripcions del curs 2015-2016, i davant de la voluntat expressada al Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i del Consell Escolar Municipal (CEM), es va proposar la creació d'un grup de treball a fi i efecte de poder estudiar, de forma participada i consensuada, l'oferta de places escolars.

Les competències en matèria educativa, pel que fa a la planificació i construcció de centres docents, recau en la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el municipi té l'obligació i el reconeixement en la normativa com a agent participatiu i col·laborador en aquesta planificació, a través de l'anomenada Taula Mixta de Planificació.

Així el CEM va constituir aquest fòrum on s'hi troba representada la comunitat educativa i tots els centres en l'àmbit no universitari, promou la participació, l'estudi i el debat de diverses temàtiques relatives a l'educació del municipi, sent coneixedora en primera persona dels problemes i de la situació dels centres educatius de la ciutat.
El grup de treball té com a objectiu un estudi en el que té com a motivació, i que esdevé el repte pel qual es concreta, la baixada demogràfica en el nombre de naixements que afecta directament a l'oferta de places en el nivell de P3. Així, un altre aspecte a considerar és l'oferta dels grups de 1r d'ESO.

Les conclusions i propostes del grup de treball es presentaran al Consell Escolar Municipal per tal de consensuar i vehicular una veu conjunta, amb objectius comuns, de ciutat, respecte a la futura planificació de llocs escolars.

És prevista que la propera reunió es realitzi aquest mes de gener.


Data Publicació: 11/12/2015