IMET generació 2.0


A punt els perfils per a Facebook i Twitter de l'IMET
Categoria: IMET

 

A finals d'aquesta setmana, l'IMET posa en funcionament els seus nous perfils de Facebook i Twitter. D'aquesta manera, l'Institut Municipal d'Educació Treball entra en la generació 2.0, donant a les seves activitats diàries una major visibilitat, immediatesa, dinamisme, proximitat i transparència.

Així doncs, els enllaços a aquestes dues xarxes socials seran:

- per al Twitter: https://twitter.com/imetvng

- per al Facebook: https://www.facebook.com/imetvng

L'entrada en el món de les xarxes socials permetrà a l'IMET tenir una comunicació més directa entre institució i ciutadania, amb una comunicació virtual molt més àgil i directa.

 

 

Data Publicació: 03/12/2015