Nous projectes a l'IMET


Les persones desocupades són les destinatàries de molts dels projectes que té en marxa l'IMET
Categoria: IMET

 

 

L'Institut Municipal d'Educació i Treball de Vilanova i la Geltrú (IMET) destina recursos propis i els d'altres administracions per programar serveis permanents i accions temporalitzades destinades al suport, l'assessorament, la formació i l'acompanyament de les persones desocupades, de les que cerquen nova ocupació o les que tenen un esperit emprenedor.

L'IMET ha sol·licitat, recentment, la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per afrontar nous projectes i programes de caire innovador i experimental. Els col·lectius diana d'aquestes sol·licituds són, per una banda, els joves que presenten un abandonament prematur de l'escolarització i, per altra banda, ho són les persones desocupades majors de 45 anys. Els programes combinen fases d'orientació, suport, formació i capacitació personal mitjançant coaching.

La darrera de les sol·licituds de subvenció presentades al SOC té per objecte el foment de l'esperit emprenedor entre el joves participants, així com forjar els fonaments i els valors que permetin la creació de la pròpia empresa o cooperativa. Entre els objectius pràctics del programa s'estableix la combinació de formació en gestió d'empresa, en tecnologia i en l'orientació per la creació empresarial o cooperativista. El projecte neix amb un nom que defineix el seu esperit: Jovecoop.

Destacar que totes aquestes sol·licituds prenen cos i forma mitjançant la col·laboració interdepartamental municipal de les regidories de Joventut, Serveis Socials, Promoció Econòmica de l'Ajuntament i l'IMET.

 

 

Data Publicació: 03/12/2015